Recent Posts

Detract yet delight written farther his general. If in so bred at dare rose lose good. Feel and make two real miss use easy.
17 maja 2018
5 kroków prowadzących do sprzedania franczyzy

Jak znaleźć dobrego franczyzobiorcę? Przeczytaj poniższe rady i zastosuj się do nich, pamiętając wszakże, iż są to rady, a nie…

Read More
27 marca 2018
Tworzenie podręcznika operacyjnego

Podręcznik operacyjny powinien zawierać szczegółowy opis systemu biznesowego franczyzodawcy oraz metod niezbędnych do jego prowadzenia. Forma pisemna zapewnia ochronę praw autorskich franczyzodawcy, co nie byłoby możliwe w przypadku ustnego omówienia tych zagadnień, np. podczas szkolenia wstępnego dla franczyzobiorcy. Dzięki temu podręcznik jest niezbędnym elementem składowym prawnych mechanizmów ochrony pomysłów, know-how oraz tajemnic handlowych franczyzodawcy. Jest […]

Read More
27 marca 2018
Dlaczego warto tworzyć system franczyzowy (franchisingowy)?

Stworzenie własnego biznesu jest dużym wyzwaniem, a jego stały rozwój wymaga kolejnych nakładów finansowych. Problemy piętrzą się, podczas gdy rozwiązanie może być bardzo proste. Działalność przedsiębiorstwa w systemie partnerstwa franczyzowego opiera się na sprawdzonej przez operatora systemu - franczyzodawcę - metodzie.  Podstawą funkcjonowania całego systemu jest wypromowana przez franczyzodawcę i uznana przez Klientów marka oraz zweryfikowane […]

Read More
27 marca 2018
Słownik pojęć

Słownik pojęć związanych z zagadnieniami budowy i zarządzania systemów sieciowych służy do uporządkowania i klasyfikacji znaczeń, które są często mylone w potocznym rozumieniu. Słownik zawiera również klasyfikację typów franczyzy, które definiują nie tylko rodzaj działalności rozwijanej w tej formie, ale i możliwość doboru odpowiednich narzędzi służących do zarządzania systemem. Serdecznie zapraszamy do korzystania ze słownika. […]

Read More
24 sierpnia 2011
Co powinna zawierać umowa franczyzy?

Umowa franczyzy musi być sprawiedliwa, dokładnie ilustrować zobowiązania stron, przy równoczesnym określeniu mechanizmów kontrolnych, które pozwolą franczyzodawcy zachować spójność systemu. Umowa franczyzy musi być sprawiedliwa, dokładnie ilustrować zobowiązania stron, przy równoczesnym określeniu mechanizmów kontrolnych, które pozwolą franczyzodawcy zachować spójność systemu. Umowa musi spełniać następujące wymagania: a) we właściwy sposób regulować prawa własności należące do franczyzodawcy;b) […]

Read More